məclis

is. <ər.>
1. Bir məsələ haqqında danışmaq üçün düzəldilən yığıncaq, toplaşmış adamlar heyəti; toplanış, iclas. . . Çünki bu bir məclisi-xasdır, ona binaən mənim tərəfimdən icazət olunur ki, oturasınız. M. F. A.. Hərzə nə şura və nə məclis bilir; Nə düşünür yaxşı, nə bir pis bilir. M. Ə. S.. Qüdrət danışdıqca məclisin sükutu daha da ağırlaşırdı. . M. Hüs.. // Həmin toplanışın düzəldiyi yer.
2. Toy, şənlik, yas və s. bu kimi yerlərdə toplanan yığıncaq. Toy məclisi. Şənlik məclisi. Təziyə məclisi. – Oxunur məclisdə xoş kəlimatı; Ox kimi bağrını dələr, ağlarsan. M. V. V.. . . Qızlar, gəlinlər də yığışıb gəlmiş, . . gözəl bir məclis düzəlmişdi. M. Rz..
3. Türkiyədə və İranda qanunverici orqanın, parlamentin adı. . . Tehranda məclisi topa tutublar. C. M.. Məclisimüəssisan, yaxud müəssislər məclisi – burjua dövlətlərində: əsas qanun (konstitusiya) hazırlamaq üçün yaradılan müvəqqəti nümayəndəli orqan. Məclisi-müəssisan seçkilərində xalq siyasi firqələr ətrafında toplaş(dı). . S. H.. . . Milli konqres özünü məclisimüəssisan elan etdi. M. İ..
4. Teatr tamaşalarının ayrı-ayrı hissəsi; pərdə, şəkil. Birinci məclis Rüstəm bəyin evində vaqe olur. Ü. H.. İkinci məclis vaqe olur bir balaca otaqda. N. V..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Look at other dictionaries:

  • clis — clis·to·gas·tra; phy·so·clis·ti; clis·to·car·pous; clis·to·gam·ic; clis·tog·a·mous; phy·so·clis·tic; phy·so·clis·tous; …   English syllables

  • CLIS — ist die Abkürzung von Carcinoma lobulare in situ, lat., dt. ein Karzinom (entartetes Gewebe) in der Brust, medizinische Abkürzung, siehe Carcinoma in situ Commission Locale d’Information et de Surveillance, fr., dt. lokaler Ausschuss zur… …   Deutsch Wikipedia

  • CLIS — Classe d intégration scolaire Cet article fait partie d’une série sur le système éducatif français École maternelle en France …   Wikipédia en Français

  • CLIS (Commission locale d'information) — Commission locale d information Une Commission locale d information (CLI) ou Commission locale d information et de surveillance (CLIS) est une structure d information et de concertation obligatoirement[1] mise en place par certaines installation… …   Wikipédia en Français

  • CLIS — Corporate Library And Information Services (Sun) …   Acronyms

  • CLIS — Carcinoma lobulillar in situ …   Diccionario de siglas médicas y otras abreviaturas

  • CLIS — Corporate Library And Information Services (Sun) …   Acronyms von A bis Z

  • CLIS — Classe d Intégration Scolaire. Dans l Éducation nationale, classes spéciales pour enfants handicapés mentaux ou moteurs …   Sigles et Acronymes francais

  • clis — eo, i (G). A bedroom; an inclination …   Dictionary of word roots and combining forms

  • həmməclis — is. <fars. həm və ər. məclis> Bir yerdə oturub duran, məclis yoldaşı olan; həmnişin. Hər kəs <Lütfəli bəylə> bir, ya iki dəfə həmməclis və həmsöhbət olsaydı, yəqin onu sevərdi. . İ. M …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.